Multitest, 4-panel

79kr

De fyra vanligaste substanserna

Pro-tests multitester tillverkas för att visa om en person brukat någon av de fyra mest förekommande substanserna i Sverige. Testerna har en mycket hög tillförlitlighet och är användarvänliga.

Testerna är CE-märkta, vilket betyder att de är godkända att använda enligt aktuell EU-lagstiftning.

Panelsubstanser (Förkortning)  Gränsvärde  Ungefärlig detektonstid

Cannabis (THC)   50 ng/ml  4-90 dagar
Opiater (OPI)   2000 ng/ml  4 dygn
Amfetamin (AMP)   1000 ng/ml  4 dygn
Bensodiazepiner (BZO)   300 ng/ml  4-30 dygn

Detektionstider per drog

Här följer en fingervisning kring detektionstider per substans. De angivna detektionstiderna är ungefärliga. Tidsintervallet för hur länge en drog kan upptäckas beror på många olika faktorer som exempelvis gränsvärden och halveringstider. Utöver det finns faktorer som metabolism, vikt, droganvändningens längd och mängd etc.

Vikt 1 kg
Dimensioner 10 × 5 × 5 cm