Shopping Cart
Inga produkter i varukorgen.

Allmänna villkor

1. Allmänt
1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.pro-test.se (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Pro-test Nordic AB, organisationsnummer 559450-2501 (“Pro-Test”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Pro-Test framgår på Sajten. Villkoren gäller för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2
Pro-Test är certifierat av trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel.OBS!

1.3
För att beställa på Sajten behöver du vara 18 år gammal. I enskilda fall, exempelvis om Du har betalningsanmärkningar och/eller har uppgivit felaktiga personuppgifter, förbehåller sig Pro-Test rätten att neka eller ändra din beställning.

1.4
Pro-Test har rätt att i efterhand korrigera priser, texter som tryckts/skrivits felaktigt på Sajten, på produkter eller i andra förekommande media. Pro-test reserverar sig även mot prisjusteringar såsom förändrade priser från våra leverantörer, valutaförändringar, lagerförändringar och ev. tekniska fel i webbshoppen, browser eller server.

2. Avtal och Beställning
2.1
Du måste acceptera Villkoren för att kunna göra ett köp via Sajten. Genom att göra ett köp via Sajten förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet.

2.2
När Pro-Test har bekräftat din beställning och Du har mottagit din orderbekräftelse från Pro-Test via e-post har ett avtal om köp ingåtts. Du uppmanas att spara orderbekräftelsen för eventuella kontakter med Pro-Tests kundtjänst. Du kan återkalla din order fram till att den har skickats från vårt lager. Om Du önskar återkalla din order kontaktas Pro-Test kundtjänst här.

3. Förvaring
3.1
Drogtesterna skall förvaras mellan 2-30 °C för att testets egenskaper ska bibehållas. Testerna innehåller reagenser och när de utsätts för temperaturer utanför detta intervall riskerar testerna att bli defekta och uppvisa felaktiga resultat. Pro-test ansvarar för att varorna vid lagerhållning och leverans förvaras i korrekt temperatur. När Du mottagit leveransen övergår det ansvaret till Dig.

4. Priser, avgifter och betalning
4.1
Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Pro-Test erbjuder Klarna Checkout som betalningsalternativ Betalningsvillkor finns angivna i kundvagnen på Sajten beroende av valt betalningssätt. Fraktvillkor finns angivna i kundvagnen på Sajten och beror på vilket fraktsätt Du väljer.

5. Leverans och transport
5.1
Leveranstiden anges i kundvagnen under respektive fraktsätt. Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive vara. Vid förseningar hos posten framskjuts leveransdagen. Pro-test Scandinavia ansvarar ej för förseningar hos posten.

5.2
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Ej uthämtade paket returneras till oss. För alla paket som inte hämtas ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, motsvarande summan 150 kr.

6. Ångerrätt
6.1
Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om Du önskar ångra köpet ska ett meddelande till Pro-Test via detta kontaktformulär innan ångerfristen löpt ut. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig och Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information (exempelvis ordernummer eller fakturanummer). Om Du inte vill använda ovan beskrivna alternativ för ditt meddelande kan Du istället använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram, du hittar den här www.konsumentverket.se.

6.2
När Du utnyttjat din ångerrätt är Du skyldig att hålla varan i lika gott skick som när Du fick den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att Du är vårdslös förlorar Du ångerrätten. Du har inte ångerrätt om förpackningen som omger drogtestet har öppnats.

7. Reklamation
7.1
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Upptäcker Du att varan är defekt när Du får hem din order så ska Du kontakta Pro-Test så snart som möjligt. Kontakta vår kundtjänst här eller maila till info@pro-test.se. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten.

8. Returer
8.1
Frakt för returer sker på Din egen bekostnad utom om varan är defekt och omfattas av reklamationsrätten. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig. När du utnyttjat din ångerrätt ska du sända tillbaka varan till oss.

8.2
Pro-test ska, om Du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan. Återbetalning kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde när Du köpte varan, förutsatt att inget annat överenskommits eller att något skulle hindra en sådan återbetalning.

8.3
Mer information hittar Du på konsumentverket och distansavtalslagen.Vid frågor rörande ångerrätt eller reklamation kontakta oss: info@pro-test.se

9. Immateriella rättigheter
Allt innehåll på Sajten, såsom text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och annan mjukvara, samt alla immateriella rättigheter relaterade därtill (såsom upphovsrätter, designrättigheter, mönsterrättigheter och varumärken), tillhör Pro-Test eller Pro-Test:s leverantörer och är skyddat av lag. Du förvärvar ingen äganderätt till sådant innehåll eller sådana immateriella rättigheter genom din användning av Sajten eller genom köp av produkter från Pro-Test.

10. Force Majeure
Pro-Test är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Allmänna villkor, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Exempelvis vid eldsvåda, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, krig, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som angivits ovan. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Pro-Test dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Om omständigheterna varar längre än två månader har såväl Du som Pro-Test rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

11. Kontaktinformation
Pro-Test Nordic AB Besöksadress: Slottsgatan 33 602 38 Norrköping Sverige
Postadress: Pro-Test Nordic AB Slottsgatan 33 602 38 Norrköping Sverige
Kontaktformulär hittar du här.
Mejladress till kundtjänst: info@pro-test.se

12. Ändringar av Villkoren
Pro-test Scandinavia förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera de regler och villkor som gäller för denna webbsida. Det är därför viktigt att Du håller dig uppdaterad om det har förekommit ändringar.

Dessa villkor har fastställts av Pro-Test Nordic den 2024-01-25