Shopping Cart
Inga produkter i varukorgen.

Integritetspolicy

För oss på Pro-Test är det viktigt att värna om din integritet. Vi kommer därför att ta hand om dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om varför vi behöver dina personuppgifter och hur vi använder oss av dem.
Denna integritetspolicy beskriver hur Pro-Test Nordic AB, org. nr. 559450-2501, med adress Slottsgatan 33 602 38 Norrköping, behandlar personuppgifter om dig som besöker och använder vår webbplats samt om dig som kommer i kontakt med oss i anledning av vår verksamhet och våra tjänster – vanligtvis för att du är konsumentkund, kontaktperson hos en företagskund, partner eller en leverantör till oss.

Om personuppgifter
För oss på Pro-Test är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vi följer de lagar och regler som gäller för personuppgiftsskydd. Insamling av våra kunders personuppgifter på pro-test.se sker inom ramen för gällande lagstiftning och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Den här policyn ska hjälpa dig att förstå vilken information vi samlar in och hur den används. Och du är alltid välkommen att höra av dig till oss med dina frågor eller funderingar kring hur vi hanterar dina uppgifter.

Uppgifter om dig som är kund
För att kunna hantera dina beställningar och köp behöver vi behandla de här uppgifterna om dig;

• Ditt namn
• Adress, telefonnummer och e-post
• Personnummer (för vissa betalningsalternativ)
• Organisationsnummer & eventuellt namn, titel och kontaktinformation tilhörande beställaren
• Betalningsinformation och betalningshistorik
• Information om din beställning (t.ex. ordernummer, produkt, leveransadress och faktura)

Juridisk grund finns i fullgörande av köpeavtalet. Vi behöver denna information så att vi kan fullgöra vårt avtal med dig och leverera din beställning. Informationen sparar vi i 36 månader från det att leverans och betalning har skett för att kunna hjälpa dig med eventuella reklamations- och garantiärenden.

Om du tycker att det är smidigt att ”spara dina kortuppgifter” inför nästa köp så sparar vi dem säkert hos vår betalningsleveratör med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycket och återgå till 36 månaders-regeln enligt ovan.

För att vi ska kunna följa lagar och regler som gäller för oss som leverantör måste vi behandla de här uppgifterna om dig;
• Namn
• Adress
• Telefonnummer och e-post
• Betalningsinformation och betalningshistorik
• Information om din beställning (t.ex. ordernummer, produkt och leveransadress)

Inom lagrum gäller rättslig förpliktelse, vilket innebär att vi måste hantera uppgifterna för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och därför sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år samt innevarande år.

För att vi ska kunna erbjuda en kundtjänst till dig behöver vi behandla de här uppgifterna om dig;

• Namn
• Telefonnummer och e-post
• Personnummer (för vissa betalningsalternativ)
• Organisationsnummer & eventuellt namn, titel och kontaktinformation från beställaren
• Betalningsinformation och betalningshistorik
• Information om din beställning (t.ex. ordernummer, produkt, leveransadress och faktura)
• Information som du själv lämnar ut i din kommunikation med oss

Detta gör vi med stöd av att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att kunna svara på frågor från dig. Vi sparar informationen i 14 månader från att kundtjänstärendet avslutats.

För att kunna erbjuda dig en hemsida som ger dig bästa möjliga upplevelse och ger dig mer relevanta produktvisningar och rekommendationer, behandlar vi de här uppgifterna om dig

• IP-adresser
• Data som samlats in ifrån cookies och liknande, exempelvis vilka produkter du klickat på och eventuell köphistorik i varukorgen.

Den här datan analyserar vi sedan, och ger dig sedan förslag på andra produkter du kanske skulle vara intressant på vår sajt. Detta gör vi med ditt samtycke som du ger i cookie-bannern på vår sajt. Vi sparar sådan data i max 36 månader från din senaste aktivitet eller tills du tar tillbaka ditt samtycke. Om du vill att vi raderar denna data kan du närsomhelst höra av dig till oss så gör vi det.
Om du vill kan du även rensa din cookiedata, vilket tar bort all historik: Länk till cookiepolicy

Har du under de senaste 12 månaderna handlat hos oss behandlar vi följande personuppgifter:

• Adress, e-post och telefonnummer
• IP-nummer
• Födelsedata
• Organisationsnummer & eventuellt namn, titel och kontaktinformation från beställaren
• Information och historik om dina beställningar såsom ordernummer, produkt, storlek etc.
• Data som samlats in från cookies och liknande, exempelvis vilka produkter du klickat på och om du kommit till vår sajt via exempelvis en annons

Detta gör vi med den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter till dig upp till ett år efter din senaste aktivitet på vår sajt. För att göra detta använder vi oss av olika externa annonstjänster och samarbetspartners. Du kan också läsa mer om denna insamling, delning och användning av data samt ta bort uppgifterna som hanteras via dessa kanaler genom att följa länkarna nedan:
Snapchat: https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-policy/
Google: https://policies.google.com/privacy/partners
Criteo: https://www.criteo.com/privacy/
Facebook: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences

Om du vill kan du även rensa din cookiedata, vilket tar bort all historik – LÄNK

För att skicka vårt nyheter och mailutskick, ge olika erbjudanden, ge dig möjlighet att vara med i kundundersökningar, ge feedback, behöver vi hantera de här uppgifterna om dig;

• Namn
• Adress, telefonnummer och e-post
• Bolag, titel
• Uppgifter du själv lämnar ifrån dig (t.ex. dina åsikter, din feedback och liknande)

Vi behandlar endast uppgifterna när vi fått ditt samtycke i samband med att du lämnar ifrån dig uppgifterna. Du kan alltid välja att återkalla ditt samtycke.

För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget hanterar vi de här uppgifterna;

• Namn
• Personnummer
• Organisationsnummer & eventuellt namn, titel och kontaktinformation från beställaren
• Adress, telefonnummer och e-post
• Betalningsinformation (som exempelvis upprepade felaktiga kortnummerinmatningar och liknande)
• Uppgifter om returer och leveranser
• IP-nummer
• Eventuella kundnoteringar
• Kundtjänsthistorik

För att kunna analysera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system behandlar vi följande uppgifter om dig;
• Köp- och användargenererad data, som exempelvis klick- och besökshistorik
• Tekniska data rörande enheter och deras inställningar (t.ex. språk, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem och plattform).
• Information om hur du har interagerat med oss.

För att överträffa dina förväntningar som kund och endast erbjuda dig relevanta produkter och erbjudanden använder vi dina personuppgifter för att analysera, utveckla och förbättra tjänster, produkter och system. Analysen görs på aggregerad nivå, dvs den är generell och inte på individnivå. Vi anser att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda dig den bästa upplevelsen du kan då.

Analyser utförs för att bland annat anpassa användargränssnittet för besökare på sajten och för att förbättra IT-systemen och hemsidan i syfte att förbättra säkerheten på sajten för våra kunder.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?
Vi delar ibland information, inklusive personuppgifter, med vissa mottagare för att kunna utföra behandlingarna som är beskrivna ovan. Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon annan utan ditt tillstånd. De som vi kan komma att dela din information med är:

Tjänsteleverantörer
För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. logistik för att hantera utskick och leverans av dina varor. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter får inte använda dina uppgifter för något annat än detta.

Betaltjänstleverantörer
För att administrera betalningar via sajten använder vi oss av olika betaltjänstleverantörer. Betaltjänstleverantören är personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av dina personuppgifter, och har separata villkor som gäller för dem. Se våra betalningsalternativ för att veta mer. Information om deras villkor och hantering av personuppgifter får du när du väljer vilket betalsätt du vill använda på sajten.

Samarbetspartners
För att vi ska kunna ersätta våra samarbetspartners för trafik till oss som har drivits via deras kanaler, delar vi uppgifter med våra samarbetspartners såsom ordernummer och köpesumma. Uppgifterna delas enbart för det syftet, och säljs eller delas inte vidare ytterligare.

Övriga mottagare
Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om det krävs av oss enligt lag. Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Utöver vad som nämnts ovan, lämnar pro-test inga upplysningar till tredje man, såvida inte lagen kräver det.

Överföringar utanför EU
Vissa tjänste- eller betaltjänstleverantörer kan komma att befinna sig utanför EES. Vi överför aldrig några uppgifter utanför EES utan att först ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder, och då det har lagstöd för överföringen genom exempelvis Binding Corporate Rules (BCR) eller kommissionens standardavtalsklausuler (SCC).

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter gällande dig som vi sparar under begränsad tid. Därför kan du få ett komplett registerutdrag genom att ta kontakt med vår kundtjänst. Du har också rätt att ta tillbaka ditt samtyckte kring behandlingen av dina personuppgifter. Du kan också anpassa behandlingen av dina personuppgifter genom att exempelvis motsätta dig direktmarknadsföring etc. I vissa fall kan vi också radera dina personuppgifter med undantag om vi är skyldiga enligt lag att bevara eller hantera uppgifiterna eller exempelvis för att kuna uppfylla och fullfölja ett avtal med dig.

Avregistrering av dina uppgifter
Vill du avregistrera dina kunduppgifter behöver du skicka en skriftlig och undertecknad begäran på att få dina kunduppgifter hos Pro-Test Nordic AB borttagna, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Pro-Test skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

Kontakt
Om du har några frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter är du varmt välkommen att höra av dig till info@pro-test.se.