Multitest, 10-panel

119kr

Pro-tests multitester tillverkas för att visa om en person brukat någon av de tio mest förekommande substanserna i Sverige. Testerna har en mycket hög tillförlitlighet och användarvänlighet.

Testerna är CE-märkta, vilket betyder att de är godkända att använda enligt aktuell EU-lagstiftning

Panelsubstanser (Förkortning)  Gränsvärde  Ungefärlig detektionstid

Cannabis (THC)   50 ng/ml  4-90 dygn
Opiater (OPI)   2000 ng/ml  4 dygn
Amfetamin (AMP)   1000 ng/ml  4 dygn
Metadon (MTD)   1000 ng/ml  5 dygn
MDMA/Ecstacy (MDMA)   500 ng/ml  2 dygn
Kokain (COC)   300 ng/ml  4 dygn
Bensodiazepiner (BZO)   300 ng/ml  4-30 dygn
Buprenorfin/Subutex (BUP)   10 ng/ml  5 dygn
Oxikodon (OXY)   100 ng/ml  4 dygn
Tramadol (TRA)   100 ng/ml  3 dygn

Detektionstider per drog

Här följer en fingervisning kring detektionstider per substans. De angivna detektionstiderna är ungefärliga. Tidsintervallet för hur länge en drog kan upptäckas beror på många olika faktorer som exempelvis gränsvärden och halveringstider. Utöver det finns faktorer som metabolism, vikt, droganvändningens längd och mängd etc.