thc drogtest

Dubbel drogtest för THC

För att förenkla drogtestning av cannabis har PRO-TEST tagit fram ett drogtest med två paneler som innehåller både nivå 50 ng/ml och 200 ng/ml. Med detta test kan man avläsa båda nivåerna på samma test och man kan enkelt se en förändring över tid. Detta test kan även fungera som ett incitament till drogtestning och reducering av cannabis användning då individen som testas kan se och följa med i processen hur THC halterna minskar i kroppen.