Singelsticka – Fentanyl

89kr

Pro-tests singeltester tillverkas för att visa om en person brukat fentanyl. Testet har en mycket hög tillförlitlighet och är användarvänlig.

Testet är CE-märkt, vilket betyder att de är godkända att använda enligt aktuell EU-lagstiftning.

Panelsubstanser (Förkortning)  Gränsvärde  Ungefärlig detektonstid

Fentanyl (FYL)   200 ng/ml  3 dygn

Detektionstider per drog

Här följer en fingervisning kring detektionstider per substans. De angivna detektionstiderna är ungefärliga. Tidsintervallet för hur länge en drog kan upptäckas beror på många olika faktorer som exempelvis gränsvärden och halveringstider. Utöver det finns faktorer som metabolism, vikt, droganvändningens längd och mängd etc.

Vikt 1 kg
Dimensioner 10 × 5 × 5 cm