Slide background

Rutin för att minska risk för att manipulera drogtest

Provtagning – drogtest i urin

Inför provtagning

Det förekommer att provlämnaren försöker manipulera drogtestet och därför är det viktigt att skapa och upprätthålla rutiner som säkerställer att testet kommer att ge ett säkert och kvalitativt resultat. Allt som tillförs ett urinprov kommer att påverka resultatet, exempel på sådana preparat är rengöringsmedel, tvättmedel, tvål och citronsyra.

Provtagning med drogtest
Provtagning med drogtest

Rutin för en kvalitetssäkrad provtagning med drogtest.

 • Direkt inför provtagningen ska provlämnaren ha tvättat händerna och se till att de sköljt händerna ordentligt för att ta bort eventuella tvålrester.
 • Provlämnaren ska inte inta vätska i väntan på provtagning, eftersom utspädning av urinen ökar risken för ett felaktigt resultat.
 • Se efter om det finns plåster eller bandage. De kan vara indränkta i medel som förändrar testresultatet.
 • Inga saker få tas med in i rummet för provtagning.
 • Fråga efter eventuella intagna läkemedel de senaste 10 dagarna och notera dessa.
 • Skriv initialer på provtagningsmuggen.
 • I verksamheten bör både planerad och oplanerad provtagning finnas.
 • Alla urinprov skall övervakas av personal. Detta sker genom att en spegel ställs upp så att personalen kan se att provtagaren faktiskt lämnar egen urin.
 • Under provtagning sak endast personalen samt provtagaren vistas i rummet.

Efter provtagningen

 • Använd alltid handskar när du handskas med urinprover.
 • Efter lämnat prov, känner efter att provet har samma temperatur som kroppen, dvs. runt 37 grader.
 • Titta på urinens färg, har det normal färg? om inte bör det betraktas som ogiltigt och skickas på verifikation
 • Direkt inför provtagningen ska provlämnaren ha tvättat händerna och se till att de sköljt händerna ordentligt för att ta bort eventuella tvålrester.
 • Häll över en liten mängd urin i ett annat provtagningskärl.
 • Tillåt inte handtvätt förrän provet är överlämnat.
 • Om provet skall sparas, ställ det i kylskåp.
 • Provtagningsrummet bör alltid vara låst när det inte används.