PRO-TEST NARKOTIKATEST

PRO-TEST´s narkotikatest är FDA godkända och CE märkta och är framtagna för effektiv drogtestning med maximal träffsäkerhet. Vi erbjuder både enkelstickor och multistickor för att tillgodose våra kunders varierande behov och önskemål. Narkotikatesten är enkla, användarvänliga och ger snabbt svar. Vi vänder oss till en bred målgrupp, då vi har kunder både från den privata och offentliga sektorn. Givetvis går det även bra att beställa drogtest från oss som privatperson.

Vi jobbar ständigt för att följa marknaden och förändra vårt sortiment utefter de nya önskemål och förutsättningar som dyker upp. Om ni saknar något i vårt sortiment är ni välkomna att kontakta oss, så ska vi försöka tillgodose era behov.

Multitester

THC 2-panel

kr55.00

2-panel THC

Ett pålitligt urintest som upptäcker spår av THC (cut off nivå på 200ng/ml och 50ng/ml), det verksamma ämnet i t.ex. Cannabis, Hasch och Marijuana. Testet uppfyller samtliga krav enligt ISO, CE och FDA. Testet är lätt att använda och inom 5 minuter har du ett säkerställt resultat.

Instruktioner:

 • Öppna förpackningen.
 • Ta bort locket på stickan.
 • Placera stickan i en kopp med urin. Den delen av stickan som är gjord av plast får ej komma i kontakt med urinet.
 • Vänta 5 minuter och läs av resultat

Ett streck betyder positivt provsvar och två streck är negativt provsvar.

THC 3-Panel

kr75.00

3-panel THC

Ett pålitligt urintest som upptäcker spår av THC (cut off nivå på 200ng/ml, 50ng/ml och 25ml), det verksamma ämnet i t.ex. Cannabis, Hasch och Marijuana. Testet uppfyller samtliga krav enligt ISO, CE och FDA. Testet är lätt att använda och inom 5 minuter har du ett säkerställt resultat.

Instruktioner:

 • Öppna förpackningen.
 • Ta bort locket på stickan.
 • Placera stickan i en kopp med urin. Den delen av stickan som är gjord av plast får ej komma i kontakt med urinet.
 • Vänta 5 minuter och läs av resultat

Ett streck betyder positivt provsvar och två streck är negativt provsvar.

Discover 4-Panel

kr55.00

Discover 4-panel

(Amf, THC, OPI, BENZ)

En pålitlig multisticka som upptäcker spår av Amfetamin, Cannabis, Opiater och Bensodiazepiner.
Enkel att läsa av och använda
Förvaring i rumstemperatur
Tillförlitlig
Drogtest drugcupResultat på några minuter
Lång hållbarhet
FDA 510K & CE-märkt

Discover 5- Panel

kr65.00

Discover 5.panel

(Amf, THC, OPI, BENZ, BUP)

En pålitlig multisticka som upptäcker spår av Amfetamin, Cannabis, Opiater, Bensodiazepiner, och Subutex.
Enkel att läsa av och använda
Förvaring i rumstemperatur
Tillförlitlig
Resultat på några minuter
Lång hållbarhet
FDA 510K & CE-märkt

Instruktioner:

 • Öppna förpackningen.
 • Ta bort locket på stickan.
 • Placera stickan i en kopp med urin. Den delen av stickan som är gjord av plast får ej komma i kontakt med urinet.
 • Vänta 5 minuter och läs av resultat

Ett streck betyder positivt provsvar och två streck är negativt provsvar.

Discover 6-Panel

kr75.00

Discover 6-Panel

(Amf, THC, OPI, BENZ, COC, MET)

En pålitlig multisticka som upptäcker spår av Amfetamin, Cannabis, Opiater, Bensodiazepiner, Kokain, och Metamfetamin
Enkel att läsa av och använda
Förvaring i rumstemperatur
Tillförlitlig
Resultat på några minuter
Lång hållbarhet
FDA 510K & CE-märkt

Instruktioner:

 •  Öppna förpackningen.
 •  Ta bort locket på stickan.
 •  Placera stickan i en kopp med urin. Den delen av stickan som är gjord av plast får ej komma i kontakt med urinet.
 •  Vänta 5 minuter och läs av resultat

Ett streck betyder positivt provsvar och två streck är negativt provsvar.

Discover 6-panel M

kr75.00

Discover 6-Panel (MDMA)

(Amf, THC, OPI, BENZ, COC, MDMA)

En pålitlig multisticka som upptäcker spår av Amfetamin, Cannabis, Opiater, Bensodiazepiner, Kokain, och MDMA (ecstacy)
Enkel att läsa av och använda
Förvaring i rumstemperatur
Tillförlitlig
Resultat på några minuter
Lång hållbarhet
FDA 510K & CE-märkt

Instruktioner:

 •  Öppna förpackningen.
 •  Ta bort locket på stickan.
 •  Placera stickan i en kopp med urin. Den delen av stickan som är gjord av plast får ej komma i kontakt med urinet.
 •  Vänta 5 minuter och läs av resultat

Ett streck betyder positivt provsvar och två streck är negativt provsvar.

UrineCheck 7

kr130.00

UrineCheck 7

UrineCheck 7 (Manipulationskontroll) är ett snabbt dip-and-read-test för bestämning av utspädda eller förfalskade urinprover. Det är ett viktigt före-screeningstest innan något av våra drogtester. Varje flaska innehåller 25 remsor.

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING
UrineCheck 7 Manipulationskontroll är fasta plastremsor till vilka sju olika reagensområden är fästade. UrineCheck 7 testremsor är klara att använda och engångs. Ingen utrustning krävs för användning. Endast färska och ocentrifugerade urinprover utan konserveringsmedel ska användas.

UrineCheck 7 ger test för kreatinin, nitrit, pH, specifik gravitation, glutaraldehyd, oxidanter och pyridiumklorokromat i urinen.

Singeltester

Fentanyl drogtest

kr55.00

Fentanyl drogtest

Ett pålitligt urintest som upptäcker spår av Fentanyl, som används i läkemedel som t.ex. Durogesic, Fentanyl Actavis, Matrifen. Testet uppfyller samtliga krav enligt ISO, CE och FDA. Testet är lätt att använda och inom 5 minuter har du ett säkerställt resultat.

Instruktioner:

 • Öppna förpackningen.
 • Ta bort locket på stickan.
 • Placera stickan i en kopp med urin. Den delen av stickan som är gjord av plast får ej komma i kontakt med urinet.
 • Vänta 5 minuter och läs av resultat

Ett streck betyder positivt provsvar och två streck är negativt provsvar.

MDPV drogtest

kr55.00

MDPV drogtest

Ett pålitligt urintest som upptäcker spår av Methylenedioxypyrovalerone, (MDPV). 500 ng/ml. Testet uppfyller samtliga krav enligt ISO, CE och FDA. Testet är lätt att använda och inom 5 minuter har du ett säkerställt resultat.

Instruktioner:

 • Öppna förpackningen.
 • Använd pipetten för samla urinen.
 • Droppa 3 droppar urin på testsamlaren.
 • Vänta 5 minuter och läs av resultat

Ett streck betyder positivt provsvar och två streck är negativt provsvar.

Metylfenidat drogtest

kr45.00

Metylfenidat drogtest

Ett pålitligt urintest som upptäcker spår av Metylfenidat, som används i läkemedel som t.ex. Concerta, Ritalin, Equasym Depot, Medikinet. Testet uppfyller samtliga krav enligt ISO, CE och FDA. Testet är lätt att använda och inom 5 minuter har du ett säkerställt resultat.

Instruktioner:

 • Öppna förpackningen.
 • Ta bort locket på stickan.
 • Placera stickan i en kopp med urin. Den delen av stickan som är gjord av plast får ej komma i kontakt med urinet.
 • Vänta 5 minuter och läs av resultat

Ett streck betyder positivt provsvar och två streck är negativt provsvar.

EtG – Alkoholtest i urin

kr35.00

EtG – Alkoholtest i urin

Ett pålitligt urintest som upptäcker spår avetylglukuronid (EtG), en nedbrytningsprodukt av etanol, det berusande medlet i alkohol. Spårar användande av alkohol upp till 80 timmar. Testet uppfyller samtliga krav enligt ISO, CE och FDA. Testet är lätt att använda och inom 5 minuter har du ett säkerställt resultat.

Instruktioner:

 • Öppna förpackningen.
 • Ta bort locket på stickan.
 • Placera stickan i en kopp med urin. Den delen av stickan som är gjord av plast får ej komma i kontakt med urinet.
 • Vänta 5 minuter och läs av resultat

Ett streck betyder positivt provsvar och två streck är negativt provsvar.

Spice/K2 drogtest

kr45.00

Spice Narkotikatest

Ett pålitligt narkotikatest som upptäcker spår av Spice, för JWH-018, JWH-073 och AM-2201. Testet uppfyller samtliga krav enligt ISO, CE och FDA. Testet är lätt att använda och inom 5 minuter har du ett säkerställt resultat.

Instruktioner:

 •  Öppna förpackningen.
 •  Ta bort locket på stickan.
 •  Placera stickan i en kopp med urin. Den delen av stickan som är gjord av plast får ej komma i kontakt med urinet.
 •  Vänta 5 minuter och läs av resultat

Ett streck betyder positivt provsvar och två streck är negativt provsvar.

Subutex drogtest

kr35.00

Subutex drogtest

Ett pålitligt urintest som upptäcker spår av Subutex, ett smärtstillande läkemedel som används inom substitutionsbehandling. Testet uppfyller samtliga krav enligt ISO, CE och FDA. Testet är lätt att använda och inom 5 minuter har du ett säkerställt resultat.

Instruktioner:

 •  Öppna förpackningen.
 •  Ta bort locket på stickan.
 •  Placera stickan i en kopp med urin. Den delen av stickan som är gjord av plast får ej komma i kontakt med urinet.
 •  Vänta 5 minuter och läs av resultat

Ett streck betyder positivt provsvar och två streck är negativt provsvar.

Cannabis drogtest

kr35.00

Cannabis drogtest

Discover Drug Test Card Cannabis – Marijuana är ett snabbt och pålitligt urinprov för att påvisa förekomsten av THC. Testet detekterar THC från all form av Cannabis såsom Marijuana, Hasch och Hascholja. Testet har ett Cutoff värde på 200 ng/mL vilket är högre än värdet för standardtester och på våra multistickor där Cutoff värdet ligger på 50 ng/mL. Detta innebär att det med hjälp av detta test går att detektera om testpersonen i fråga har haft en användning av cannabis under de senaste tre dygnen.* THC testet kan med fördel användas som komplement till multistickan då man vill kontrollera en ökad eller minskad användning.

 

*Detektionstiden kan variera beroende på individuella förutsättningar och användningens omfattning.

Instruktioner:

 •  Öppna förpackningen.
 •  Ta bort locket på stickan.
 •  Placera stickan i en kopp med urin. Den delen av stickan som är gjord av plast får ej komma i kontakt med urinet.
 •  Vänta 5 minuter och läs av resultat

Ett streck betyder positivt provsvar och två streck är negativt provsvar.

Tramadol drogtest

kr35.00

Tramadol drogtest

Tramadoltest:

Ett pålitligt urintest som upptäcker spår av Tramadol, ett smärtstillande läkemedel (den aktiva substansen i t.ex. tradolan). Testet uppfyller samtliga krav enligt ISO, CE och FDA. Testet är lätt att använda och inom 5 minuter har du ett säkerställt resultat.

Instruktioner:

 •  Öppna förpackningen.
 •  Ta bort locket på stickan.
 •  Placera stickan i en kopp med urin. Den delen av stickan som är gjord av plast får ej komma i kontakt med urinet.
 •  Vänta 5 minuter och läs av resultat

Ett streck betyder positivt provsvar och två streck är negativt provsvar.

Oxycontin drogtest

kr35.00

Oxycontin

Ett pålitligt urintest som upptäcker spår av Oxycontin. Oxycontin är ett så kallat morfinderivat vilket innebär att det är ett halvsyntetiskt smärtstillande preparat. Testet uppfyller samtliga krav enligt ISO, CE och FDA. Testet är lätt att använda och inom 5 minuter har du ett säkerställt resultat.

Instruktioner:

 •  Öppna förpackningen.
 •  Ta bort locket på stickan.
 •  Placera stickan i en kopp med urin. Den delen av stickan som är gjord av plast får ej komma i kontakt med urinet.
 •  Vänta 5 minuter och läs av resultat

Ett streck betyder positivt provsvar och två streck är negativt provsvar.

Metadon drogtestOut Of Stock

Metadon drogtest

kr35.00

Metadon drogtest

Ett pålitligt urintest som upptäcker spår av Metadon, ett smärtstillande läkemedel som används inom substitutionsbehandling. Testet uppfyller samtliga krav enligt ISO, CE och FDA. Testet är lätt att använda och inom 5 minuter har du ett säkerställt resultat.

Instruktioner:

 •  Öppna förpackningen.
 •  Ta bort locket på stickan.
 •  Placera stickan i en kopp med urin. Den delen av stickan som är gjord av plast får ej komma i kontakt med urinet.
 •  Vänta 5 minuter och läs av resultat

Ett streck betyder positivt provsvar och två streck är negativt provsvar.

Drogbägare

Drogtestbägare 5- panel

kr100.00

Drogbägare 5-panel

(Amf, THC, OPI, MET, COC)

Discover 5 panel drogtestbägare är en allt-i-ett produkt för drogtestning. Detta är ett effektivt och snabbt urintest där svaret kommer så snabbt som inom 1 minut. Testpanelerna är förseglade och hela testbägaren är tillverkad för att motstå åverkan och manipulation. Testbägaren har tättslutande lock, vilket gör att testet kan skickas direkt till laboratorium. Vår 5 panel testbägare detekterar kokain, THC, amfetamin, metamfetamin, opiater.

drogtest bägareOut Of Stock

Drogtestbägare 6- panel

kr106.00

Drogbägare 6-panel

(Amf, THC, OPI, MET, COC, BENZ)

Discover 6 panel drogtestbägare är en allt-i-ett produkt för drogtestning. Detta är ett effektivt och snabbt urintest där svaret kommer så snabbt som inom 1 minut. Testpanelerna är förseglade och hela testbägaren är tillverkad för att motstå åverkan och manipulation. Testbägaren har tättslutande lock, vilket gör att testet kan skickas direkt till laboratorium. Vår 5 panel testbägare detekterar Amfetamin, Cannabis, Opiater, Bensodiazepiner, Kokain, och Metamfetamin.

Drogtestbägare 10 panel

kr155.00

Drogbägare 10 panel

(Amf, THC, OPI, MET, COC, BENZ, MET, OXY, BUP, MDMA)

Discover 10 panel drogtestbägare är en allt-i-ett produkt för drogtestning. Detta är ett effektivt och snabbt urintest där svaret kommer så snabbt som inom 1 minut. Testpanelerna är förseglade och hela testbägaren är tillverkad för att motstå åverkan och manipulation. Testbägaren har tättslutande lock, vilket gör att testet kan skickas direkt till laboratorium. Vår 10 panel testbägare detekterar kokain, THC, amfetamin, metamfetamin, opiater, bensodiazepiner, oxycontin, metadon, buprenorfin (subutex) och MDMA.

Salivtest

Salivtest 5- panel

kr112.00

Discover 5-panel Salivtest

(Amf, THC, OPI, MET, COC)

Discover 5 panel salivtest är ett snabbt och enkelt test för att detektera droger i saliv. Testning sker i ett steg och svar erhålls inom 5 minuter. Drogtestning via saliv har flera fördelar jämfört med traditionella urintester. Dels är ett salivtest svårmanipulerat, och dels är det en enklare provtagningsprocedur. Vårt salivtest Discover 5 panel detekterar kokain, THC, amfetamin, opiater och metamfetamin.

Drogtestpaket
Rea!

Drogtestpaket 2

kr432.00 kr401.00

Drogtestpaket 2

Innehåll i drogtestpaket 2

5 st Discover 5 – panel

3 st Spice drogtest

3 st Cannabis drogtest

Rea!

Drogtestpaket 3

kr604.00 kr556.00

Drogtestpaket 3

Innehåll i drogtestpaket 3

7 st Discover 6 – panel

5 st Spice drogtest

2 st Subutex drogtest

 

Rea!

Drogtestpaket 4

kr776.00 kr695.00

Drogtestpaket 4

Innehåll i drogtestpaket 4

7 st Discover 6 – panel

5 st Spice drogtest

2 st Metylfenidat drogtest

3 st Cannabis drogtest