Håranalys drogtest

Drogtest i hår

Förutom via blodprov och saliv- och urintest kan man även utföra drogtest i hår. Dessa prover kan detektera droganvändning ungefär upp till ett år tillbaka i tiden, även om det vanligaste är att man utför ett test som påvisar bruk de senaste tre månaderna.

Drogtester i arbetslivet

Drogtester i arbetslivet ökar stadigt

Antalet utförda drogtest inom arbetslivet har ökat stadigt under de senaste 15 åren. År 2010 utfördes uppskattningsvis 50 000 drogtest på arbetsplatser, och denna siffra förväntas fortsätta att stiga. Det finns flera olika anledningar och motiv till att man som arbetsgivare drogtestar sin personal, men de främsta skälet är att få en möjlighet att tidigt upptäcka alkohol- och narkotikamissbruk.